Języki

← Poprzedni projekt
Następny projekt →

Razem dbamy o Nasze Miasto

kampania miejska

Celem kampanii jest kształtowanie społecznych postaw mieszkańców oraz utrwalanie świadomości,

że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”.